Majiteľ: +421 904 438 884

Predajňa: +421 918 296 566

Rozvoz: +421 948 987 888

Koháryho 93, 934 01 Levice

Vrátenie tovaru

1. Tovar, ktorý “nepasuje” je možné vrátiť do 7 dní od objednania (zakúpenia). Spoločnosť AutoPaťo – Patrik Herko si vyhradzuje právo posúdenia a akceptácie každej žiadosti.

2. Tovar je možné vrátiť v nepoškodenom a nepoužitom stave.

3. Tovar je možné vrátiť len s nepoškodeným a nepoužitým obalom.

4. Spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať kópiu faktúry, v ktorej bol tovar fakturovaný (zakúpený) alebo originál pokladničného bločku.

5. Náklady spojené s prepravou, skladovaním a manipuláciou späť hradí zákazník.

6. V prípade, že tovar nebol použiteľný (“nepasoval”) pre určený typ automobilu, žiadame vyplniť nasledovné údaje: Automobil: __ Model: __ Rok výroby: __ Číslo motora: __ Číslo karosérie: __

7. Bez predbežného odsúhlasenia emailom alebo telefonicky o vrátení tovaru pracovníkom spoločnosti AutoPaťo – Patrik Herko, bez vyplneného tlačiva a priloženej faktúry nebude tovar prijatý späť.

8. Originálne diely (OE), elektronické diely, univerzálne diely, oleje a iné kvapaliny nie je možné vrátiť.

9. Pokiaľ nie je žiadosť vyplnená kompletne, nebude akceptovaná.

 

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.