Majiteľ: +421 904 438 884

Predajňa: +421 918 296 566

Rozvoz: +421 948 987 888

Koháryho 93, 934 01 Levice

Časté otázky

Q?Čo je súčasťou povinnej výbavy osobného motorového vozidla?
A.

Povinná výbava vozidla je predpísaná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009 (§ 16 vyhlášky), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

 • prenosný výstražný trojuholník,
 • bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • lekárnička podľa osobitného predpisu u vozidla v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla pre motorové vozidlá;
 • rezerva, náhradné koleso a pneumatika
Q?Ako umiestniť výstražný trojuholník?
A.

Povinnou výbavou osobného auta (každého vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky je jeho vodič povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:

 • minimálne 50 metrov od auta v obci
 • minimálne 100 metrov od auta na ceste prvej triedy alebo diaľnici
Q?V akom stave je potrebné mať rezervu, náhradné kolesu, pneumatiku?
A.

Súčasťou povinnej výbavy je:

 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N,

Novinkou od novembra 2009 je, že táto povinná výbava sa nevzťahuje na

 • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
 • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;
 • pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
 • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Q?Čo nie je povinnou výbavou osobného motorového vozidla, ale odporúčate ako dôležitú súčasť?
A.

Ako ďalšiu nie povinnú, ale do veľkej miery potrebnú výbavu pre osobné motorové vozidlá odporúčame:

Hasiaci prístroj

Je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Ako uchytiť a kde umiestniť hasiaci prístroj?

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Žiarovky a poistky

Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky .

Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu sadu náhradných žiaroviek, pre prípad vypálenia.

Ťažné lano

Rovnako ako žiarovky či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. už ani ťažné lano nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov.

Správa (zápis, záznam) o dopravnej nehode

Stiahnuť Správa o nehode

Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu.

Ak vám teda správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu od polície do výšky 60 eur.

Zdroj: http://www.povinnavybava.sk/

Q?Prečo meniť motorový olej?
A.

Olej časom stráca svoje mazacie vlastnosti. Tieto vlastnosti olej stráca aj v prípade, že sa autom nejazdí. Preto výrobcovia predpisujú okrem kilometrového výkonu na výmenu aj časový interval, ktorý zväčša býva 1 rok. Oleje sa väčšinou menia po odjazdení 10000 – 15000 km alebo najneskôr po dvoch rokoch. Ako sme vyššie napísali, tento interval môže byť skrátený aj na jeden rok v prípade, že je motor viac namáhaný – športová jazda, časté studené štarty, jazda do kopcov a pod. Olej taktiež odporúčame vymeniť v prípade, že ste kúpili auto, kde nepoznáte skutočný výmenný interval oleja. Preto bude rozumné, starý olej vypustiť a naliať nový spolu s novým olejovým filtrom.

Výmena oleja pri osobných automobiloch:

Každý výrobca automobilu odporúča inú značku oleja. Napríklad Peugeot odporúča TOTAL, Renault odporúča ELF, Ferrari zase SHELL, Audi a VW napríklad Castrol. Samozrejme toto sú len odporúčania výrobcov automobilov. Takže ak zachováme rovnakú špecifikáciu a viskozitu oleja môžeme použiť olej aj od iného výrobcu oleja, než odporúča výrobca automobilu.

Často krát býva kritérium pre výber oleja aj cena. Túto možnosť by sme pri nových motoroch neodporúčali. Taktiež sa vyvarujte výberu oleja od neznačkových výrobcov, ktoré sú hojne predávané v našich supermarketoch. Samozrejme netvrdíme, že tieto oleje sú nekvalitné. Avšak sú vhodné skôr do starších typov vozidiel, ktoré nie sú tak náročné a citlivé na kvalitu oleja, ako dnešné moderné motory. Preto skutočne odporúčame používať do modernejších a nových vozidiel len kvalitné oleje, od značkových výrobcov, ktoré mnohokrát bývajú lacnejšie ako neznačkové oleje.

Ako sme vyššie písali, výmenný interval pri štandardnom spôsobe jazdy, ktorý často krát zahŕňa cestu do práce a z práce so studeným motorom, býva 10000 – 15000 km. Počas tohto obdobia si väčšina olejov zachováva svoje mazacie vlastnosti a dokonale chráni Váš motor. Pri zaťažovaní motora odporúčame tento interval skrátiť. Pri tomto spôsobe platí podobne ako pri rozvodoch vozidla, lepšie vymeniť skôr, než je plánovaná výmena, ako čakať čo sa udeje s motorom ak predlžujeme zbytočne výmenný interval.

Poznáme aj tzv. LONGLIFE výmenný interval, ktorý býva väčšinou 30000 km. Takto konštruované motory majú väčšinou aj čidlo, ktoré sníma kvalitu oleja a pri nedostatočnej kvalite Vám toto oznámi prostredníctvom palubného počítača. Potom Vám už nezostáva nič iné, ako zájsť s autom do servisu a olej vymeniť, poprípade ešte resetovať počítadlo pre výmenný interval.

Pri nákladných a úžitkových vozidlách sa nezriedka používa aj dlhší výmenný interval, ktorý za použitia vysokovýkonných olejov môže byť aj 100000 km.

Zdroj: www.autovybava.sk

Q?Aký olej do motora?
A.

Toto je častá otázka motoristov. Odpoveď je ale na ňu ľahká – taký olej, ktorý predpisuje a odporúča výrobca automobilu. Ak odporúča 10W40, potom takýto olej použijeme. Ak odporúča 5W40 tak sa poobzeráme po takomto oleji. Trochu zjednodušené, ale v podstate je to pravda. Samozrejme, nemôžeme zabúdať na špecifikáciu oleja.

Neodporúčame dávať do motora olej vyššej špecifikácie alebo viskozity ako odporúča výrobca auta. Obvykle to motoru nič neprinesie, ale vy to pocítite v peňaženke. Taktiež nie je vhodné dávať do motora olej nižšej triedy. Takýto olej nemusí spĺňať všetky požiadavky výrobcu automobilu a časom môže prísť k poškodeniu motora.

Zdroj: www.autovybava.sk